Staff yr Ysgol

Mr. Mark FordPennaeth/ Athro Dosbarth CA2
Miss Siriol Howells Athrawes Cyfnod Sylfaen
Mrs Ceirios Jenner Athrawes CPA
Mrs Margaret Evans Cynorthwywraig y Cyfnod Sylfaen /Cynorthwy-ydd Clwb Brecwast, Cynorthwy-ydd Arlwyo
Mrs. Krista Robinson Cynorthwy-ydd Amser Cinio a Chlwb Brecwast
 Miss Catrin Thomas Cynorthwy-ydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen (Dros Dro)
Miss Rachel DaviesYmgynghorydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Sir Gar
Mr. Mark JenningsAthro Cerddoriaeth Peripatetic 
Mr. D. Huw ReesYmgynghorydd Cefnogi Addysg
Mrs DawnGlanheuwraig