Cylch Ti a Fi

Pob bore dydd Iau, mae’r ysgol yn croesawu Cylch Ti a Fi i’r ysgol. Mae’r nifer wedi codi yn ddiweddar ac mae’n lle i rieni newydd, gwarchodwyr, mamgu a thadcu i gwrdd ac yn cyfle iddynt i weld yr ysgol a’r rhai bach i ddod yn gyfarwydd â dod i’r ysgol.