Cynghorau Ysgol ac ECO

Y Cyngor Ysgol

Mae gan yr ysgol dau gyngor. Mae cynrychiolwyr ar gyfer disgyblion yr ysgol o flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 ac hefyd llywodraethwr cyswllt. Mae’r cynghorau yn cynnal cyfarfodydd o leiaf ddwywaith y tymor i drefnu digwyddiadau, gweithgareddau, digwyddiadau codi arian a hefyd yn gwrando ar syniadau disgyblion eraill am yr hyn y byddent yn ei hoffi am yr ysgol, datblygu’r ysgol ac mae’n amgylchedd.

Cyngor Eco

Mae Ysgol Meidrim yn gwneud pob ymdrech i ofalu am ein hamgylchedd ac yn ein byd ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae gennym grŵp Cyngor Eco sydd yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif, drwy wneud eu gorau glas i godi ymwybyddiaeth y gymuned o faterion sy’n ymwneud â materion eco.