Llywodraethwyr

Y Corff Llywodraethol

Cadeirydd y Llywodraethwyr:  Mrs. Ann Jones

Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr:  Mr. Dyfrig Mason

Llywodraethwr yr AALl:  Mrs. Jean Lewis

Llywodraethwr Cymunedol:  Mrs. Vaness Morgan a Mr. Glyn Harbour 

Rhiant Lywodraethwyr:  Mrs. Sian Straczek, Miss Catrin Young a Mr. Adam Coates

Athro Lywodraethwr: Miss Siriol Howells

 Pennaeth:  Mr. Mark Ford

Clerc i’r Llywodraethwr:  Mrs Clare Bailey